162451
  ۱۳۹۸/۸/۲۲
نهمین جلسه تخصصی سینما در قاب دوربین حوزه هنری
نهمین جلسه تخصصی سینما با موضوع استفاده معنایی از رنگ در سینما: ارزش پلان‌ها به واسطه رنگ بندی ۲ برگزار شد.
   

©2020 HozehHonari. All Rights Reserved