162447
  ۱۳۹۸/۵/۳۰
ماهیت تجربه‌ی تماشاگر در قاب دوربین
هفتمین نشست تخصصی سینما با موضوع ظرفیت‌های تماشاگر: ماهیت تجربه‌ی تماشاگر برگزار شد.
   

©2020 HozehHonari. All Rights Reserved