162445
  ۱۳۹۸/۵/۱۶
ظرفیت‌های تماشاگر سینما در قاب دوربین
ششمین نشست تخصصی سینما با موضوع ظرفیت‌های تماشاگر: ساختارهای تهاجم برگزار شد.
   


©2020 HozehHonari. All Rights Reserved