ورود     ثبت نام
Skip Navigation Links
صفحه اصلی
 
 
تاریخ انتشار  :  23:19 عصر ۱۳۸۹/۶/۱۳
تعداد بازدید  :  1625
Print
   
ملا قدیمی کرمون

بی بی عالیه جهرمی

دل نگرون ازدست مائی ، یار، ورگرد

منبعد ازی رفتی برو، امبار، ورگرد

هش کار ورهشکی مکن هجا وهشوخ

ور ماهمش یه کارکن یه کار ، ورگرد

چی ازمن بیچاره اشنفتی مگرتو؟

هچی مگر گفتم که داری عار؟ ورگرد

خیلی جرم می گیره ازنازنگلوئیت

زهر چغوک وبیف کورومار، ورگرد

آتش اگر گفتم که ورجونت بگیره

ور ما تونا غافل شدی مث نار ، ورگرد

گفتم که کوشکی مارمیشد همنشینت

دیدم شدی یه بارگی بی مار، ورگرد

هی پشت چش نازک مکن ورمامکن باد

کرچار ازتوابرواوردار، ورگرد

هشتو نمیشه هرکه حرفی پشت سرزد

بندازپشت گوش وبی تعوارورگرد

ازبس که خودم میکنی تنگفت منگفت

ازشعر گفتن م شدم ناچار، ورگرد

ازبس که کردی گله وقینوس گفتی

ئی سر همش میگردمث پرگار، ورگرد

تام نگیرم ازدوتا چش آب غوره

دیگ امیدم تا که هوس وربار، ورگرد

انداختی رفتی نکردی رو وپش سر

ماطل گذوشتی تم اکردی خوار، ورگرد

همچی شدی افتنگ سفت پرگرندی

انگارمیخوای م برم پادار، ورگرد

یه رو زدی غاره که او، بچو للومون

یهودرزگی خورد وشدبیدار، ورگرد

گفتی که آستوکی زدم خود دشمنت حرف

هی ورگلم بستی همش لیچار ، ورگرد

یادت میا پختم کماچ سهن ورتو؟

بردم شلوکی ورتوآب انبار ، ورگرد

یه روزدن روپاکتنگ ورتوکتنبت

هشکی نداره حاله ئی رفتار ، ورگرد

یه وخ نبادا سربگیرم وربیابون

یا روکنم ازجبرتو ورغار، ورگرد

یادت میاعباسعلی وباغ ملی ؟

گلبازخان وکوچه سردار، ورگرد

دروازه ریگ آباد یا ته باغ لله بود

دیدم جمال بدگل سرکار، ورگرد

میدون باغ وقپه سبزوراسته بازار

میدون قله اونی که میزدجار؟ ورگرد

ئی قیصریه ئی حموم گنجعلیخان

ازکی شد پیش تو بی مقدار؟ ورگرد

رومله شهرم یادته ساباط ماره؟

شرشرمیومدآب ازناسار، ورگرد

فالوده کرمونی ، خمیر بوده وریزه

ازاطهری خوردیم توبازار، ورگرد  

رو پامنا روخواجه خضراصلا نمی رم

مسجد ملک همپا تومیرم یار، ورگرد

ماهون وباغ شازده کی بی تو میرم

می خوام برم همپا توورجوپار ، ورگرد

اوچایخونه سنتی حموم وکیله

هرجا هنرهس وردرودیوار، ورگرد

ای نیسته ریگی توکفشت ، راه کرمون

داره اگرآدوروتیغ وخار ، ورگرد

هرجا که پابلی زغال خوب نارنج

چشمک زنه بسیارتابسیار، ورگرد

داری هوس ازئی زغالا ای کبابی

داره رجب در وردرنجار، ورگرد

ورخاطر م کم برو ورعقب نوت

م قائیم خود یه شی وصنار ، ورگرد

ایقدهنرمندا عزیزیداره کرمون

وامیشه دل بی گلش وگلزار، ورگرد

ازاشک وراز وشعله خانم شجاعی

هنگامه ورپا میشه تو تالار ، ورگرد

شعرا همایون وجهان وفرخ ونور

میخوان بخونن خود سه تاروتار، ورگرد

هچی خبر داری که پیمان رفت وارفع ؟

اشکم و رو کفت ودوتا چشمم تار، ورگرد

رخساره ونصرت سلامت می رسونن

می گن به ماشاءا... بگو هشیار، ورگرد

طلعت زده یه گیسلو ورپشت چشمش

بچا وشش میگن چرندرچار، ورگرد

ناخون کاچیلوربابو رم لچیدن

تو مسجد جامع دم بازار، ورگرد

بچو چلو ما بی بیم یاده میایه ؟

شب عید عاروسی شه خود مختار، ورگرد

رختا النگونت هنوهس ورگل میخ

یادت میا اوکوت واو شلوار ؟ ورگرد

مشتاقیه یادت میاخودگمبه سبزش

میبا بیائی تابدم اخبار ، ورگرد

سلطان وخانمجان دعاگوین اومیگن

ورخاطر ئی مادروئی خوار، ورگرد

(آزاده) گرگی می کنه سک بسته کارش

ای نیستی خیلی اشم بیزار، ورگرد


نظر شما
نام
ایمیل
متن نظر
  ارسال

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت به حوزه هنري استان كرمان تعلق دارد ، استفاده از مطالب و اخبار با ذکر منبع بلامانع است | نقشه سايت