ورود     ثبت نام
Skip Navigation Links
صفحه اصلی
 
 
نگاهی به اهداف حوزه هنری

اهداف و شرح وظایف

ازمهمترین اهداف تاسیس حوزه هنری را میتوان فراهم ساختن زمینه رشد وشکوفایی وگسترش هنر مبتنی برمعرفت اسلامی ومتعهد به ارزشهای انقلاب اسلامی ، بهره گرفتن از هنردرتبین وترویج مبانی وارزشهای اسلامی وفضائل اخلاقی ، تبین و معرفی وجوه گوناگون و ویژگیهای ذاتی وفنی هنر وادبیات اسلامی ، دفاع از آرمانها واصول انقلاب اسلامی ازطریق شناخت علمی ودقیق جریانهای هنری معارض با تفکراسلامی وکشف راه های اصولی مقابله فرهنگی با آنها ، ایجاد زمینه رشد استعدادها وخلاقیت های هنری وادبی از طریق شناسایی ، تربیت ، تقویت ومعرفی هنرمندان برجسته مسلمان وایجاد جریانهای هدایتگر هنری بربنیاد تولید ونمونه آفرینی هنری وادبی ذکر کرد ودرهمین راستا وظایف اصلی عبارتنداز:

1-       مطالعه تهیه وتنظیم سیاستها وبرنامه های مناسب جهت گسترش هنر اسلامی

2-       اجرای سیاستها وبرنامه ها درابعاد وزمینه های مختلف هنر وادبیات انقلاب اسلامسی

3-       تلاش درجهت شناسایی وبکارگیری نیروهای متعهدوجوان درمقولات هنری وادبی وشکوفایی استعدادهای آنان

4-       انجام مطالعات وپژوهشهای مورد نیاز

5-       تولید ونمونه آفرینی های هنری وادبی

6-       هدایت وپشتیبانی انجمن ها وتشکل های اسلامی ، موری درحوزه هنر

7-       ایجاد زمینه های تجمع وتشکل هنرمندان مسلمان ومتعهد وبهره گیری ازتوانایی های آنان

8-       برخورد منتقدانه وهدایت گرانه با معاندین ومعارفین هنراسلامی

9-       اهتمام درایجاد انگیزه های اسلامی وتقویت خلاقیت های هنرمندان متعهد

10-    تولید وعرضه آثار وفرآورده های هنری وادبی مورد نیاز

11-    ایجاد مراکز پژوهشی ، آموزشی وتربیتی هنر ی

12-    ارتباط با مراکز وموسسات فرهنگی وهنری اسلامی

13-    ایجاد واداره مراکز اطلاع رسانی درزمینه هنر اسلامی

14-    برگزاری ، مشارکت وشرکت درمسابقات وجشنواره های ادبی وهنری

تاریخچه حوزه هنری استان کرمان

تاریخچه حوزه هنری استان کرمان

باتاسیس سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمان دراول اردیبهشت 1361 واحد هنری تحت پوشش سازمان یادشده شکل گرفت بدلیل فعالیت های گسترده این واحد درسال 1363 دریک باب ساختمان استیجاری درسه راه مدیریت کرمان مستقر شد در ابتدای شکل گیری واحد هنری در دو رشته نمایش و سرود فعالیت می کرد از سال 1364 با حوزه هنری مرتبط شد و نمایندگی عرضه تولیدات و اکران فیلم های سینمایی حوزه را در سینماهای استان را پذیرفت در همان سال به معاونت هنری این سازمان ارتقاء پیداکرد. از مردادماه 1369تحت عنوان حوزه هنری استان کرمان فعالیت هایش را در قالب واحدهای نمایش ، ادبیات و موسیقی گسترش داد و هرسال ضمن تداوم و تعمیم فعالیت واحدهای هنرهای تجسمی ، هنرهای تصویری و آموزش و پژوهش را دایر و سپس انجمن های شعر، داستان و انجمن کتابت و تذهیب قرآن کریم ، خانه کاریکاتور، دفتر طنز، دفترادبیات و هنر مقاومت ، گروه فرهنگی هنری خاله بهار ، نگارخانه مهر، سینما کوچک ، کارگاه نمایش و کتابخانه تخصصی ادبیات و هنر ، کارگاههای تجسمی و نمایش و مجتمع تعزیه خوانی سوره را راه اندازی کرد حوزه هنری استان کرمان تا آبانماه 1384 بصورت استیجاری در مناطق مختلف شهر کرمان اداره شده  است و در آبانماه 1384 اقدام به خریداری ساختمان نمود و هم اکنون تمامی واحد ها ، انجمن ها و دوایر فوق الذکر بصورت متمرکز در دفتر مرکزی این حوزه متمرکز شده اند. گفتنی است سرپرست حوزه هنری استان کرمان هم اکنون بر عهده آقای "مهدی حبیبی" است. پیش از این  "محمدحسین ملکی " این سمت را بر عهده داشت.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت به حوزه هنري استان كرمان تعلق دارد ، استفاده از مطالب و اخبار با ذکر منبع بلامانع است | نقشه سايت